• Kompletní rekonstrukce 3. patra naší budovy
  • Oslavili jsem 30.-leté výročí založení naší společnosti
  • Pracovní výročí již 3-tího kolegy, který svůj život s Ferrothermem propojuje více než 10 let – děkujeme Honzo, vážíme si toho