Zúčastnili jsme se seminářů od společnosti PILZ, konkrétně semináře zaměřeného na bezpečnost robotických pracovišť a semináře o bezpečnosti strojních zařízení.

V bezpečnosti strojních zařízení jsme si osvojili:

 • Směrnice Evropského parlamentu a rady 2006/42/ES – rozsah působnosti směrnice, proces uvádění strojního zařízení/neúplného strojního zařízení na trh nebo do provozu – přehled základních požadavků.
 • Harmonizované normy – rozdělení, základní normy pro bezpečnost strojních zařízení.
 • Představení normy ČSN EN ISO 12100 – posouzení rizik a principy snižování rizik.
 • Techniky zabezpečení strojního zařízení a bezpečnostní komponenty.
 • Představení normy ČSN EN ISO 13849-1 – všeobecné zásady pro konstrukci bezpečnostní části řídicích systémů.
 • Ukázky bezpečnostního konceptu pro strojní zařízení.

 

V druhém semináři jsme prošli všechny aspekty a požadavky robotických pracovišť:

 • Praktická aplikace normy ČSN EN ISO 10218-1 a 10218-2.
 • Normy vztahující se k bezpečnosti provozu robotické buňky.
 • Principy ochranných opatření a bezpečnostní technologie.
 • Vyhledávání nebezpečí a rizik v robotických buňkách.
 • Bezpečný vstup do robotické buňky.
 • Řízení nebezpečných energií v robotické buňce.
 • Typická opatření ke snížení rizik.

 

Florbal