Ing. Lukáš Eichler
Do společnosti FERROTHERM jsem nastoupil v září 2018, jako čerstvý absolvent Technické univerzity
v Liberci obor Mechatronika. Velmi mne nadchlo, že společnost FERROTHERM dává příležitost
absolventům bez předchozí praxe. Musím na sobě určitě ještě hodně pracovat a učit se novým
věcem, ale již dnes vidím, že díky skvělému přístupu zkušenějších kolegů a jejich nasazení, bude
získávání pracovních zkušeností mnohem snažší než se z počátku zdálo. Nyní pracuji v projekčním
oddělení, kde se připravuji na práci Projektanta e-plan. Jsem nadšený z možnosti spolupracovat na
projektech pro velké firmy, jako jsou ŠKODA AUTO nebo MAHLE BEHR, při nichž se zabývám
průmyslovou automatizací a mám přístup k nejnovější technice. Jsem přesvědčený, že jsem nemohl
zvolit první zaměstnání lépe.

Florbal